Résztvevők egy adatvizualizációs projektben

Az adatvizualizáció létjogosultságát és fontosságát 2019-ben már senki sem vitathatja. A mindennapok információs telítettségét nagyban enyhítheti az adataink rendszerezése, annak lényegi formába öntése.

Maga az adatvizualizáció sem új fogalom, hiszen régebben is léteztek grafikonok, vizuális eszközök arra, hogy egy adathalmazból valamilyen módon “érthető” információt nyerjünk ki. Napjainkra a cégek mérettől függetlenül felismerték, hogy a megfelelő formában feldolgozott információ akár versenyelőnyt is jelenthet számukra, de mindenképpen egy sokkal átláthatóbb, a céget érintő világgazdasági illetve helyi gazdasági eseményekre rugalmasabban reagáló működés alapja lehet.

Természetesen a Nevis életében is egyre gyakoribbak az olyan projektek, amelyek kötődnek valamilyen szinten az adatok vizuális reprezentációjának területéhez. Pozitív jel, hogy a KKV szektorban is növekszik az igény az évek óta gyűlő adatok elemzésére. A cégek felismerik ezeknek az adatbázisoknak az értékét és azt, hogy az adatok formába öntésével stratégiai következtetéseket lehet levonni a jövőben, támogatva a döntéshozatali folyamatokat.

Ebben a cikkben azt szeretném röviden bemutatni, hogy - technológiai részletezés nélkül és hangsúlyozva, hogy a Nevis nem adatvizualizációra szakosodott cég - hogyan indult el a folyamat egyik ügyfelünknél, a Jobcapital Kft.-nél.

A cég Baranya megye meghatározó HR tevékenységet folytató vállalkozása, amelynek ügyviteli és kiválasztást segítő rendszerét a 2014-es alapítás óta fejlesztjük és mára a 2-es verziót napi szinten több mint 15 alkalmazottjuk használja.

A rendszer kb. 7000 munkavállaló adatait kezeli és 50 partnercég kiválasztási folyamatát támogatja illetve fogja össze. A cég a természetes növekedés során saját bérszámfejtési illetve pénzügyi csapattal bővült, így felmerült az igény az operatív - pénzügyi - vezetői csoportok munkájának hatékonyabb összehangolására.

A tervezés során a 3 részlegből egy-egy képviselő volt jelen, illetve a Nevis részéről egy kolléga. Az egyes részlegek által meghatározott feladatok megvalósítása, egységesen, az ügyviteli rendszer riportok moduljában történt.

A projekt indulásakor természetesen a Jobcapital Kft. képviselői mérlegelték külsős eszközök alkalmazását az adatvizualizációra, így megvizsgálták többek között a Microsoft Power BI, a Qlik, és a Tableau platformokat, majd ezeket költség, befektett energia és hatékonyság alapján rendszerezve, végül összevetve az általunk tett fejlesztési javaslattal, arra a következtetésre jutottak, hogy a már működő ügyviteli applikációban alakítják ki a BI modult.

A projekt során abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy a Jobcapital Kft. több alkalmazottja is, mivel nagyvállalati környezetből érkezett a céghez, már találkozott komplexebb adatvizualizációs megoldásokkal, illetve riportokkal, így konkrét elképzeléseket hoztak a megbeszélésekre mind a logikai, mind a grafikai megvalósítás terén.

1. Operatív részleg:

Az operatív részleg esetében a fő szempont az egyes munkavállalók napi tevékenységének és hatékonyságának mérése volt. A Jobcapital Kft. az évek során, tudatosan és fokozatosan, adatvezérelt működés mentén alakította át a struktúráját, így az egyes területekre meghatározott irányszámok, elvárások mentén könnyen meg tudtuk határozni azokat a paramétereket, amelyekkel hathatósan mérhető az operatív működés. Az egyéni személyre szabott hatékonysági grafikonokon kívül, a területi irányszámok és csapatteljesítmény keresztezésével, a részleg vezetői átfogó képet kapnak napi szinten arról, hogy milyen pontokon van szükség javulásra, illetve hol működik jól az adott folyamat.

2. Pénzügyi részleg:

A pénzügyi részleg számára a legfontosabb kritérium az adatok többdimenziós reprezentációja volt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a pénzügyi rendszerből érkező adatokat személyre vagy területre szűrve, hetekre, hónapokra, negyedévre, évre bontva, tételesen vagy kumulatívan illetve a partnerek paramétereit bevonva is meg tudják vizsgálni, jeleníteni az általuk meghatározott vizuális formában.

3. Vezetői részleg:

A 3 részleg együttműködése az adatvizualizációs projektben lépcsőszerű volt, mivel a pénzügyi részleg a kimutatásokhoz felhasználja az operatív részleg eredményeit, a vezetői részleg pedig az előző kettő keresztezésével alkotta meg azokat a kimutatásokat, amelyek segítségével gyorsan tud reagálni a cég életében beálló változásokra. Ezeknek a változásoknak a rugalmas kezelése azonban csak egyik aspektusa a projektnek, hiszen legalább ugyanilyen fontos az előre tervezés kérdése. Ha a vezetők látják, hogy a bevételeik/kiadásaik hogyan fognak alakulni, mikor lesz a cégben felfutás illetve mikor várhatóak nagyobb kiadások, akkor hatékonyan fel tudnak készülni a nehezebb időszakokra is.

A Jobcapital esetében a bevezetés fokozatosan zajlik, hiszen az adatokat szolgáltató rendszer új verziója is pár hónapja indult el. A cég a jelenlegi működés mellett, körülbelül a harmadik negyedév végére rendelkezik majd a mindhárom részleget kiszolgáló elégséges adatmennyiséggel, így tervezzük majd egy bemutató megírását is az ősz folyamán.